НОВИНИ


НОВИНИ 

Информационен ден в град Александруполис, Република Гърция

 

Службата по трудовите и социални въпроси към МТСП организира съвместно с ГК Солун, Национален осигурителен институт и Дружеството на българите в гр. Александруполис информационен ден, който ще се проведе в гр. Александруполис на 20 април 2019 г. Събитието има за цел да повиши информираността на българските граждани в сферата на социалното осигуряване. По време на събитието ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси и експерти от НОИ ще предоставят консултации по теми, свързани с ползването на социалноосигурителни права по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Ще бъде предоставена информация за удостоверяване и ползване на осигурителен стаж за различни осигурителни рискове при наличие на осигурителен принос в повече от една държава-членка на Европейския съюз.

Адрес: ул. "28 октомври" 19, 68100 Александруполис; Начало - 10 ч.

Информационен ден в гр. Кавала (Гърция)

 

Службата по трудовите и социални въпроси към посолството на Република България в Атина организира съвместно с ГК Солун, Национален осигурителен институт и Дружество „България“ - Кавала, информационен ден в град Кавала на 24 ноември 2018 г. (събота), който има за цел да повиши информираността на българските граждани и да подпомогне достъпа им до социалноосигурителни услуги.

По време на събитието ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България в Атина и експерти от НОИ ще предоставят консултации по теми, свързани с пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност; с обезщетения при безработица, общо заболяване, майчинство и отглеждане на малко дете според изискванията както на националното, така и на европейското законодателство. 

Адрес: 12-то основно училище в Кавала, ул. Ел. Венизелос 44, Кавала 654 03 (El. Venizelou 44, Kavala 654 03), ет. 1“

Можете да се запишете и да зададете предварителни въпроси на ръководителя на СТСВ на телефон 00302106744680 или електронна поща social_bgembass@abv.bg.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

11.10.2017 г.

Във връзка с публикации в български медии за спиране на пенсии на български граждани, които имат осигурителен стаж в Гръцката република, Службата по трудовите и социални въпроси към Посолството на Република България в Атина (СТСВ Атина) информира нашите сънародници, че гръцката осигурителна институция ЕФКА не спира самоцелно изплащането на пенсии, приема редовно документи и издава в съответствие с европейските регламенти решения за отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст на българските граждани. Публикуваните данни в някои медии за спрени пенсии и откази за издаване на пенсионни решения на български граждани са неверни.  Повечето български медии отразиха коректно представената наскоро от министъра на труда и социалната политика информация по проблемите с документите за осигурителния стаж за пенсия на българските граждани и за прекъсванията в изплащането на гръцки пенсии, но някои медии представиха невярна и объркваща информация.

Прекъсвания в изплащането на гръцки пенсии се отнася предимно за периода непосредствено след 1 март 2013 г., когато в гръцкото законодателство се въвеждат нови изисквания за получаване на пенсии в чужбина. Това е задължителното притежаване на осигурителен номер АМКА и на данъчен номер АФМ. При първоначално издаване на данъчен номер за чужди граждани, които живеят в чужбина, се е изисквало да се определи представител с адресна регистрация на територията на Гръцката република за целите на кореспонденцията. Бихме искали да информираме нашите сънародници, че наличието на адресна регистрация в Гърция по никакъв начин не е условие за получаване на гръцка пенсия в България или другаде в чужбина.

Въвеждането на тези нови изисквания след 1 март 2013 г. е довело до прекъсвания на изплащането на някои пенсии, което се възстановява със задна дата от деня след прекъсването при набавянето на необходимите документи. Съществуват случаи, в които възобновяването на изплащането е забавено поради пропуски в документацията, но българските граждани са били уведомявани за това. Министерството на труда и социалната политика и СТСВ Атина не могат да се ангажират с точен брой на прекъсванията при изплащането на пенсии от Гръцката република, тъй като те се превеждат по индивидуални банкови сметки. През последната година в Службата по трудовите и социалните въпроси към посолството ни в Атина има постъпили няколко сигнала за невъзобновени плащания или за прекъсвания при изплащането по неизвестни причини, за което гръцката осигурителна институция е уведомена незабавно.

Основният проблем по темата за пенсиите на българските граждани с осигурителен стаж в Гръцката република се отнася до забавяне на потвърждаването на информация относно наличието и продължителността на осигурителни периоди в Гръцката република.

Удостоверяването на осигурителния стаж за пенсия в Гръцката република има значение за отпускане както на гръцка, така и на българска пенсия, заради правилата за сумиране на осигурителния стаж в държавите-членки на Европейския съюз. За да се пенсионират в България, нашите сънародници, на които не им достига български стаж, трябва да изчакат потвърждаване на осигурителния им стаж от чужбина (в случая Гърция), за да си набавят необходимите години стаж, осигуряващ право на пенсия от България.

Отбелязваме, че по данни на Националния осигурителен институт, случаите към момента, в които не е преценено правото на българска пенсия, поради непотвърден осигурителен стаж в Гръцката република са 908, а случаите, в които не е преценено правото на гръцка пенсия (или в НОИ не е постъпила информация за това), са 933. Тези граждани изчакват своите документи за потвърждаване на осигурителен стаж, а не са със спрени пенсии. Това е официалната информация, представена от НОИ на Министерството на труда и социалната политика и обявена в отговор на парламентарен въпрос от министъра на труда и социалната политика.

По отношение на посочения проблем за забавяне при удостоверяването на осигурителен стаж, гръцката администрация посочва като обяснение наличието на обективни причини като огромен брой напуснали служители от осигурителните фондове и невъзможност за подменянето им с нов персонал. От друга страна, социално-осигурителната система в Гръцката република се намира в състояние на радикална реформа, която бе осъществена със закон 4387/2016, влязъл в сила на 1.01.2017 г. Основен израз на тази реформа е сливането на всички осигурителни фондове в един – това е Обединеният осигурителен фонд ЕФКА. Това сливане е поставило много предизвикателства от организационен характер, включително и с разпределението на дейността в новата администрация на гръцката осигурителна институция.

Гръцката осигурителна институция ЕФКА е детайлно информирана от българска страна (на ниво осигурителни институции и чрез СТСВ Атина) за наличието на проблемите с удостоверяването на осигурителния стаж на българските граждани. Въпросите са дискутирани и на ниво министри на труда на двете държави и имаме уверение, че по тяхното решаване се работи целенасочено.

Гръцката администрация категорично изключва наличието на дискриминационно отношение спрямо българските граждани, като посочва, че забавянето при обработката на осигурителния стаж за пенсия се отнася с еднаква валидност и към гръцките граждани.

 

 

Информационни дни в град Патра

Службата по трудовите и социални въпроси към посолството на Република България в Република Гърция (СТСВ Атина) планира провеждане на информационни дни на 25.06.2017 г. и 26.06.2017 г. в град Патра, в сградата на Дружеството на Българите в Пелопонес - ул. "Канакари" 181 Б. Ще бъде предоставена информация относно социално-осигурителната система на Република Гърция, процедурите за пренасяне на осигурителен стаж за различните видове обезщетения между осигурителните системи на Република Гърция и Република България, включително и на здравноосигурителен стаж. Като допълнителен акцент при консултациите, СТСВ Атина плнира предоставяне на информация за съществуващи възможности за заетост на територията на Република България  - по процедури в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и действащи активни мерки на пазара на труда. Допълнителна информация можете да получите на тел. 00302106744680 и e-mail social_bgembass@abv.bg.

Гърция не е отказвала пенсии на българи и приема документи

по нормалния ред

 

Гръцкият осигурителен институт ИКА приема нормално документи и издава пенсии на български граждани по установените в страната правила. Няма случай, в който Атина е отказала да разгледа документи на наши сънародници. Това обясниха от Службата по трудови и социални въпроси към посолството на България в Гърция по повод появилото се напрежение по темата. 

През последните години Гърция осъществява всеобхватна реформа на социалната си система. Това предизвика удължаване на периода за издаване на пенсия. За гръцки граждани срокът е около две години и половина. За гражданите на Европейския съюз (ЕС) периодът се удължава с още 6 месеца поради процедурата за потвърждаване на техния стаж в родната им страна или в други членки на ЕС. Продължителните срокове създават житейски затруднения и недоволство сред значителна част от българите, които са подали документи за гръцка пенсия.

Заради хилядите сериозни нарушения и неправомерното получаване на пенсии и социални помощи Атина въведе по-строг контрол при отпускането им. През 2013 г. беше даден срок от 6 месеца, през който всички гърци и чужденци, получаващи пенсии от Гърция, трябваше да изпратят в осигурителния институт ИКА единен персонален осигурителен номер АМКА, данъчен номер АФМ и регистрационен номер в ИКА. След изтичането на срока пенсиите на хората, които не бяха изпратили необходимата информация, бяха спрени. Това засегна част от българските граждани, което предизвика напрежение. В последствие, когато изпълниха ангажимента си, пенсиите им бяха възстановени.

Гръцките пенсии на български граждани понякога закъсняват с повече от 3 години. Най-често причините за това са пропуск в някои от документите. Забавянията се дължат и на факта, че българските граждани масово  подават по два формуляра за осигурителни периоди в България.

В случаите, в които решението за пенсия е излязло и се депозира нов формуляр с по-големи осигурителни периоди, пенсионното решение се анулира и процедурата започва почти от начало. В този случай, забавянето може да се удължи с още две години. Предвид продължаващата пенсионна реформа в Гърция считаме, че големите периоди, необходими за издаване на пенсия, ще продължат и през 2016 г. Българските граждани и институции трябва да се съобразят с този факт

При нужда от допълнително разясняване всички български граждани в Гърция могат да се обръщат към Службата по трудови и социални въпроси към посолството на България в Атина на адрес - Paleo Psychico, 33A Stratigou Kallari st. 154 52. Телефон 0030 210 67 44 680, факс: 0030 210 67 44 682, имейл: social_bgembass@abv.bg.

 

Гръцкият осигурителен институт ИКА, предприема действия за   намаляване на периода за отпускане на пенсия. По този повод се създаде възможност за предварително потвърждаване на осигурителен  стаж.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin