Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Атина, Република Гърция


Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Атина, Република Гърция


  

 

 

  Уважаеми посетители,

 

 Добре дошли на интернет - страницата на Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на Република България в Атина, Гърция ( СТСВ-Атина )!   

 

    Тук се постарахме  да ви предоставим актуална обобщена информация, която да Ви подпомогне при живот и работа в  Република Гърция.

 

 СТСВ- Атина има за  цел да оказва помощ и съдействие  за защитата на интересите на български граждани, упражняващи заетост или пребиваващи на територията на страната - чрез информиране, консултиране и  насочване към компетентни институции. 

 

 Поддържаме контакти и работим в сътрудничеството с официалните гръцки институции, отговарящи за заетостта, социалното осигуряване, социалното подпомагане, защита на децата и семейството и др.

 

Изградили сме много добро взаимодействие с гръцките синдикати по въпроси, касаещи спазване на трудовото законодателство, социалните права на работещите, безопасните и здравословни условия на труд, спазването на закона за минималното по часово заплащане и др.;

Посещавайки рубриката „Живот и труд“ ще получите актуална информация за регистрация и пребиваване, за възможностите за търсене на работа, образование и признаване на дипломите ви в Гърция. Освен това ще се информирате най общо за трудовото и социалното законодателство на Гърция,  както и насочване към полезна информация от гръцките  институции .

 В рубриката „Контакти“ можете да се запознаете с  начините за  връзка с нас и възможностите  да получите консултация по телефона, електронната поща или за насрочване на лична консултация по интересуващи ви въпроси.

 Препоръчваме ви да посещавате регулярно рубриката „Новини“, където ще научавате за предстоящите прояви на СТСВ – Атина и възможностите зa участие в тях, както и да се запознаете със съобщения по актуални въпроси, отнасящи се за българските граждани работещи в Гърция.

Службата по трудови и социални въпроси не би могла да ви съдейства за намирането на конкретна работа, но ще направи всичко възможно за пълноценната защита на вашите трудови и социални права в Република Гърция. 

 Надявам се, че публикуваната тук информация ще е полезна за вас. А чрез посочените  линкове,  имате възможност  да посещавате интернет-страниците на гръцките  държавни институции за по конкретна информация.

                                                                                                                                                           

                                      

                                                              

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin