Сключени договори по Годишна програма 2013 на ЕИФ


Сключени договори по Годишна програма 2013 на ЕИФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег.№

Кандидат

Проектно предложение

Компонент

Размер на БФП - в лв.

Срок на изпълнение

 

10

Сдружение на общините от Югоизточен регион

„Възможности за висококвалифицирана работа за имигранти в Югоизточен регион”

 

1

43 784,40лв.

до юни 2015г.

 

23

СНЦ "Юропроф"

„Път към насърчаване на политиката за привличане на висококвалифицирани имигранти в България“

 

1

44 903,06лв.

до май 2015г.

 

38

Център за развитие на медиите

„Заедно   напред”

 

1

44 246,18лв.

до юни 2015г.

 

31

Мисия на МОМ в България

„Устойчиво развитие на информационните центрове за имигранти на МОМ в градовете София и Бургас”

 

2

115 957,28 лв.

до юни 2015г.

 

25

СНЦ "Съвет по туризъм Самоков

„Устойчиво развитие и функциониране на Център за информация и подкрепа интеграцията на имигранти в Слънчев бряг“

2

96 105,04 лв.

до юни 2015г.

57

Община Стамболово

„Помощ за имигрантите да станат наши съграждани”

2

114 136,94лв.

до май 2015г.

 

5

Сдружение "Бизнес агенция"

„Уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна”

2

115 934,56 лв.

до юни 2015г.

 

26

СНЦ "Център за европейски програми и проекти"

„Интеграция  на имигранти в българското общество, чрез провеждане на специализирани курсове”

3

74 227,47 лв.

до юни 2015г.

 

30

Сдружение "Социални иновации"

„Чрез обучение към по-добра интеграция”

3

84 478,80лв.

до юни 2015г.

 

52

Институт за иновационни техники в туризма

„Обучение без граници”

3

99 932,24лв.

до април 2015г.

 

22

Алианс за регионални и граждански инициативи

„Чрез обучения и приемственост- за по-добра интерграция на граждани от третидържави в българското общество“

3

84 046,00лв.

до юни 2015г.

 

44

КНСБ

„Обучение на ГТД – възможност за интеграция в българското общество”

3

30 478,74 лв.

до май 2015г.

 

9

Асоциация на еколозите от общините в България

„Ефективни техники и мерки за успешна интеграция”

4

64 633,09 лв.

до май 2015г.

 

27

СНЦ "Център за младежки дейности "Надежда"

„Наблюдение и оценка на квалификацията, образованието и ученето през целия живот на имигранти (ГТД) в Р.България”

4

64 822,16

до май 2015г.

 

56

Сдружение "Център за социално и икономическо развитие"

„Подобряване на мерките за интеграция чрез ефективни техниките за наблюдение и оценка”

4

61 126,88лв.

до юни 2015г.

 

13

РСО "Марица"

Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти

5

37 964,72лв.

до юни 2015г.

 

48

Синдикат "Образование" - КТ "Подкрепа"

„Подобряване на координацията и създаване на капацитет за провеждане на ефективна политика по интеграция”

5

37 850,00лв.

до юни 2015г.

 

29

Сдружение "ПРАКСИ"

„ПРАКСИ – Пътеводител за реалицзация, адаптация, консултация и социализация на имигранти”

5

37 970,08лв.

до май 2015г.

 

43

ТПП - Враца

„ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави”

6

61 902,06лв.

до юни 2015г.

 

53

КТ "Подкрепа"

„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“

(NOMADI – National United Networks for Adoption and Decent Integration)

6

105 631,49лв.

до юни 2015г.

Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ

1 420 131,19 лв.

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2013 НА ЕИФ : 09.1.2015 г.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin