Сключени договори по ГП 2012 на ЕИФ


Сключени договори по ГП 2012 на ЕИФ 

 

 

 

 

 

 

Сключени договори по ГП 2012 на ЕИФ

 

 

 

 

 

Рег.№

Кандидат

Проектно предложение

Компонент

Размер на БФП - в лв.

Срок на изпълнение

25

Съвет по туризъм Самоков

„Създаване на Център за информация и подкрепа интеграцията на имигранти в Слънчев бряг - зона с висока концентрация на ГТД”

1

193 071,20 лв.

до юни 2014г.

40

МОМ

„Устойчиво функциониране и развитие на  информационните центрове за имигранти на МОМ в градовете София, Пловдив и Бургас”

1

219 977,44 лв.

до юни 2014г.

38

Община Стамболово

„Създаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД”

1

209 664,97 лв.

до юни 2014г.

39

Община Гърмен

„Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен”

1

217 295,48 лв.

до юни 2014г.

23

Сдружение ЦЕПП

„Успешна интеграция на имигранти в българското общество чрез обучение и приобщаване”

2

102 484,63 лв.

до юни 2014г.

54

Институт за иновационни техники в туризма

“Обучение без бариери”

2

78 020,96 лв.

до май 2014г.

32

Фондация Кладара

„Успешни в интеграцията”

2

94 664,06 лв.

до юни 2014г.

30

Община Свиленград

“По – близо до имигрантите”

3

79 956, 36 лв.

до юни 2014г.

12

"Интернешънъл трейнинг енд дивелъпмъмнт център" ООД

“Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество”

3

79 967,47 лв.

до юни 2014г.

16

Сдружение КАЛЕ

„Кампания Новите граждани”

3

78 407,90 лв.`

до юни 2014г.

1

Регионално сдружение на общините МАРИЦА

„От имиграция към интеграция”

4

68 798, 58 лв.

до юни 2014г.

26

Сдружение Център за младежки дейности София

„Техника за проучване, наблюдение и оценка за стартиране и развитие на стопанска дейност на имигранти (ГТД) в Р. Блгария”

4

74 815, 58 лв.

до юни 2014г.

5

"Фондация на бизнеса за образованието"

„Създаване на ефективна система от техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на

мерките за интеграция”

4

72 741,68 лв.

до юни 2014г.

56

Агенция СТРАТЕГМА ООД

„Интернет платформа за наблюдение, координация и оценка на интеграцията на имигранти”

4

71 989,20 лв.

до юни 2014г.

22

ТПП Враца

„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”

5

52 599,72 лв.

до юни 2014г.

7

Сдружение Образование без граници - БГ 2012

„Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките по интеграция”

5

59 508,60 лв.

до юни 2014г.

14

Сдружение РОМАНО ТЕРНИПЕ

„Нови знания и умения за трайно партньорство за интеграция на имигранти (ГТД)”

5

59 847,37 лв.

до юни 2014г.

Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ

1 813 811,20 лева

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ГП 2012 НА ЕИФ : 26.8.2014 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin