Информацонен ден


Информацонен денИнформационен ден
по схема BG EIF 2009/01 от годишна програма за 2009 г.
на Европейския интеграционен фонд
 
На  10 ноември 2010 г. от 10.00 ч.  в  Министерството на труда и социалната политика се проведе Информационен ден за кандидати по процедурата   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от годишна програма за 2009 г. на ЕИФ посредством схема BG EIF 2009/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност”.
 
В рамките на информационния ден беше  направена презентация относно законодателната рамка,  целите и органите за управление на ЕИФ,   схема BG EIF 2009/01 по годишната програма за 2009 г. (компоненти и финансови параметри на схемата) и  условията за кандидатстване съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване.. След презентацията членове на екипа Отговорния орган отговоряха на поставени   въпроси от участниците.  
 
Въпросите и дадените отговори са публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ в интернет-портала на МТСП http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.
 
12 ноември 2010 г.
 

ПОКАНА

за участие в информационен ден по схема BG EIF 2009/01 от годишна програма за 2009 г.

на Европейския интеграционен фонд

 
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерството на труда и социалната политика,в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), уведомява желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от годишна програма за 2009 г. на ЕИФ посредством схема BG EIF 2009/01Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност”, че на  10 ноември 2010 г. от 10.00 ч.  в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика, ул. “Триадица” № 2, София 1051, ще се проведе Информационен ден за кандидати по процедурата.
 
Поканата за набиране на проектни предложения по процедурата,   Насоките за кандидатстване и пълният комплект документи, са публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ в интернет-портала на МТСП http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.
 
В рамките на информационния ден ще бъде направена презентация относно законодателната рамка,  целите и органите за управление на ЕИФ,   схема BG EIF 2009/01 по годишната програма за 2009 г. (компоненти и финансови параметри на схемата) и  условията за кандидатстване съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване.. След презентацията членове на екипа Отговорния орган ще отговорят на поставени   въпроси.  
 
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” кани желаещите да представят проектни предложения  по схема  BG EIF 2009/01 да посетят Информационния ден.
 
02 ноември 2010 г.

ИНФОРМАЦОНЕН ДЕН  : 24.11.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin