Одобрени проекти на бенефициенти


Одобрени проекти на бенефициенти 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 
 по схема BG EIF 2007/04  „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности - фаза 3”

 

 

Списък на проектни предложения с одобрено финансиране по схема

BG EIF 2007/04

 
Наименование на кандидата
Наименование на проектното предложение
Компонент
Средно-аритметична оценка
Размер на БФП
в лв.
Бюджет на проекта
 в лв.
Срок на проекта
002
Фондация „Регионално развитие и инициативи”
Ефективни показатели за оценка на политиката по интеграция на имигранти в България
1
80.5
113 789,80
113 789,80
м. ноември -м. декември 2009 г.
 
 

 


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ : 05.7.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin