Одобрени проекти на бенефициенти


Одобрени проекти на бенефициентиСПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 
по схема BG EIF 2007/03  «Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности по проучване и разработване на анализ на законодателството в областта на интеграцията с цел неговото подобряване и изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика»
 
Наименование на кандидата
Наименование на проектното предложение
Размер на БФП
в лв.
Бюджет на проекта
 в лв.
Срок на проекта
МТСП чрез Дирекция „Демографска и семейна политика и равни възможности”
Анализ на законодателството и административната практика и укрепване на административния капацитет в системата на МТСП за интеграция на имигранти в България
241 186,01  
 
241 186,01  
 
м. август -    м. декември 2009 г.

 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ : 30.6.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin