Одобрени проекти на бенефициенти


Одобрени проекти на бенефициентиСПИСЪК

на одобрени за финансиране проекти по схема BG EIF 2008/02    от Годишна програма 2008 на ЕИФ 

 

Рег.№
Кандидат
Проектното предложение
Компонент
Размер на БФП - в лв.
Срок на изпълнение
033
Мисия на МОМ в България
Информационно обслужване за имигранти в градовете Пловдив, Кърджали и Стара Загора
2
77953,2
до юни 2010 г.
009
Програмен и аналитичен център за европейски политики
Подкрепа за ефективна интеграция на имигрантите, живеещи в гр. София
3
52091,14
до юни 2010 г.
002
Търговско-промишлена палата - Враца
Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти
4
11063,26
до юни 2010 г.
008
"Витоша Рисърч" ЕООД
Създаване на методика и провеждане на пилотно изследване за мониторинг на социално-демографския статус и нагласите на граждани от трети страни
5
42684,44
до юни 2010 г.
027
СНЦ Сдружение "Европа и ние"
Подкрепа за интеграция
7
71418,04
до юни 2010 г.
034
Център за изследване на демокрацията
Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
6.1 и 6.2
54832,8
до юни 2010 г.

Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ

 

310042,88 лв.

  

26 ноември 2009 г.


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ : 04.11.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin