Проект за социално включване


Проект за социално включванеУсилията ни за разработване и прилагане на интегрирани политики за ранно детско развитие са подкрепени от Проекта за социално включване, финансиран със Заем № 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 31 391 644 евро (61 396 719 лева). Крайният срок на проекта е 30 септември 2015 г. Чрез Проекта се изгражда мрежа от интегрирани услуги за ранно детско развитие, като целта е да се приложи иновативен и междусекторен модел за подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства.

 

Информация за Проекта за социално включване

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin