Одобрени проекти на бенефициенти


Одобрени проекти на бенефициенти 
 
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 
 по схема BG EIF 2008/01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”

 

 

 
 

 

Бенефициент
Наименование на проектното предложение
Компонент
Размер на БФП  в лв.
Срок
за изпълнение на проекта
13
Асоциация на Индустриалния Капитал в България
Обогатяване на българския пазар на труда и улесняване интеграцията на имигрантите
1 и 2
176 009.43 
август 2009 - декември 2009
 
6
Сдружение "Бизнес агенция Варна"
"Врата към България: от имиграция към интеграция" – Създаване на пилотен информационен център - Варна
3
86 375,78 
септември 2009 - декември 2009
 
1
"Интел Дей Солюшънс" АД
Имигранти: За всеки има хляб под слънцето
5
47 754,24 
август 2009 - декември 2009 
14
Център за изследване на демокрацията
Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Република България към граждани от трети държави
6
51 251,09 
август 2009 - декември 2009 
19
Прагматика ООД
Система за разработване на показатели и техники за наблюдение на мерките за интеграция и имигранти
7 и 8
84 957,60
 август 2009 -  декември 2009
 
20
Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие"
Заедно за по-добра интеграция на имигрантите
9
61 432,68 
 август 2009 -  декември 2009
 
16
Комисия за защита от дискриминация
Стратегическо партньорство за пълноценно интегриране на имигрантите в българското общество
10 и 11
75 414,46 
 август 2009 -  декември 2009
 
 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ : 26.7.2009 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin