Одобрени проекти на бенефециенти


Одобрени проекти на бенефециенти 
 
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

 по схема BG EIF 2007/01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности

 

 

 

Бенефициент
Наименование на проектното предложение
Компонент
Размер на БФП  
в лв.
Начална дата
Крайна дата
1
Институт за следдипломна квалификация - Отделение при УНСС
Състояние и тенденции на миграцията и политики за интеграция на имигранти в България
1
 
123 560,10 
 
01.07.2009
 
31.12.2009
2
Мисия на Международна организация по миграция в България
Създаване на мрежа от информационни центрове за имигранти в България
2
 
252 142,00 
 
01.07.2009
 
31.12.2009
3
Пени ЕООД
Ще живеем заедно - трябва да се познаваме
3
 
30 000,00 
 
01.07.2009
 
31.12.2009
4
Фондация "Център за модернизиране на политики"
Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество
4
 
72 618,96 
 
01.07.2009
 
31.12.2009
5
Асоциация на българските черноморски общини
Общини, социални институции и НПО - партньори за изграждане на капацитет на интеграционната политика
6
 
139 100,00 
 
01.07.2009
 
31.12.2009

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФЕЦИЕНТИ : 17.7.2009 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin