Информационен ден 20 май 2009 г.


Информационен ден 20 май 2009 г.Информационен ден по Годишната програма 2007 на ЕИФ

 

На 20 май 2009 г.  в МТСП се проведе Информационен ден (ИД) по Годишна програма 2007 (ГП 2007)) на Европейския  интеграционен фонд, организиран от  дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” – Отговорен орган по ЕИФ за България (Д „СДХМИ”).

 ИД бе открит от г-жа Лиляна Станкова - ръководител на Отговорниня орган по ЕИФ за България, директор на Д „СДХМИ”,

След откриването на ИД представители на  Д "СДХМИ" изнесоха две презентации относно Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни и стартиралата Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ГП 2007 - BG EIF2007/01, както следва:

 

Презентация 1 - законодателна рамка и основни цели на ЕИФ,  органи за управление на ЕИФ за България, Многогодишна програма 2007-2013 (основни характеристики) и Годишна програма 2007 на ЕИФ за България;
 

Презентация 2 - основни и специфични цели на Схемата  BG EIF2007/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности”, компоненти и финансови параметри на схемата, условиятза кандидатстване, допустимост на разходите, допустимост на дейностите и допустимост на кандидатите.

 

В рамките на работната сесия на ИД членовете на екипа по ЕИФ в МТСП отговориха на поставените от участниците в ИД въпроси,  касаещи кандидатстването по схемата за предоставяне на БФП  BG EIF2007/01.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 20 МАЙ 2009 Г. : 15.7.2009 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin