BG EIF 2012/01


BG EIF 2012/01Въпроси и отговори

Сключени договори по ГП 2012 на ЕИФ

 

 

ГП 2012 - Схема BG EIF 2012/01

 

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2012

на Европейския фонд за интеграция на граждани

на трети страни  

 

 

 

П О К А Н А

 

       Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенция по заетостта, в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ),  

кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма за 2012 г. (ГП 2012) посредством схема BG EIF 2012/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и устойчиво укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”.

 

   Целите на процедурата за предоставяне на  БФП по тази схема са:

 

  • Основна цел1:Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
  • Основна цел2:Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
  • Основна цел3:Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.

Проектите ще се изпълняват на територията на  Р България. Подкрепяните дейности са обособени в пет компонента, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект документи и Насоки за кандидатстване, публикувани на уебсайта на Агенция по заетостта – www.az.government.bg и в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата  на ЕИФ http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:  

30.08.2013 г., 16.00 часа

 

Предложенията да се изпращат на адрес:

 

 

 

 

 

Покана за кандидатстване

Насоки за кандидатстване

Пакет документи за кандидатстване

Договор и приложения към него

Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение

Приложение 11 от Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011, за правилата за допустимост на разходите по ЕИФ

 

Въпросите си може да задавате на електронна поща: s.ggeorgiev@az.government.bg

 

 

 

Агенция по заетостта към

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“

Ул. „Антим I” № 14

София 1303

 


ГП 2012 - СХЕМА BGEIF2012/01 : 27.4.2014 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin