BG EIF 2009/01


BG EIF 2009/01Въпроси и отговори

Информацонен ден

Одобрени проекти за финансиране

 

 

ГП 2009 - Схема BG EIF 2009/01

 

Годишна програма 2009 на Европейския интеграционен фонд

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкурентен подбор от годишна програма за 2009 г. на Европейския интеграционен фонд посредством схема EIF 2009/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност”.

 

Документи по процедурата: Пакет документи

Покана за кандидатстване        

Насоки за кандидатстване       

Пакет документи за кандидатстване       

Методология за оценка       

Договор

Пакет приложения към Договора    

Други документи

 

Срок за кандидатстване: 01.12.2010 г. 16.00 ч. 

 

Информационен ден за кандидати по процедурата: 

На 10 ноември 2010 г. от 10.00 ч.  в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика, ул. “Триадица” № 2, София 1051.

 

02 ноември, 2010 г.

 


ГП 2009 - СХЕМА BG EIF 2009/01 : 05.11.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin