BG EIF 2008/03


BG EIF 2008/03 

Годишна програма 2008 на Европейския интеграционен фонд

 

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ  

 

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG EIF 2008/03  «Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на административен капацитет на отделните нива и структури по интеграция и създаване на мрежа с други държави-членки за обмен на опит, информация и добри практики” с  конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика чрез структурни звена в системата на министерството.   

 

Срок за подаване на проектно предложение: 15 май 2010 г., 14.00 ч.

 

Покана за заявяване на интерес и за предоставяне на проектно предложение
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на БФП
Формулар за кандидатстване
Пакет документи за кандидатстване
Методология за оценка  на проектно предложение
Заповед за директно предоставяне на БФП

 


ГП 2008 СХЕМА BG EIF 2008/03  : 18.5.2010 г.

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin