BG EIF 2007/04


BG EIF 2007/04Информационен ден

Въпроси и отговори

Одобрени проекти на бенефициенти

 

 

ГП 2007 СХЕМА BG EIF 2007/04

 

"Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи (ООП) на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности” – фаза 3

 

Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)са:

Основна цел1. Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.

 

Схемата за предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на ЕИФ. Проектите ще се изпълняват на територията на Р България. Подкрепяните дейности са обособени в един компонент, с който всички желаещи ще имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани на следния интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на предложенията по схемата за предоставяне на БФП: 16.00 ч. на 23.10.2009 г.

 

Покана за заявяване на интерес и за предоставяне на проектно предложение

Договор

Насоки

Методология

Пакет приложения към договора

Пакет документи за кандидатстване

Други документи

 


ГП 2007 СХЕМА BG EIF 2007/04 : 24.2.2010 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin