BG EIF 2007/03


BG EIF 2007/03Одобрени проекти на бенефициенти

 

 

ГП 2007 - СХЕМА BG EIF 2007/03

 

Годишна програма 2007 на Европейскияинтеграционен фонд

 

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ: № BG EIF 2007/03  „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности по проучване и разработване на анализ на законодателството в областта на интеграцията с цел неговото подобряване и изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика”.

 

Срок за заявяване на интерес:  24 юли 2009 година. 

Срок да подаване на проектно предложение: 27 юли 2009 г., 11.00 ч.

 

Покана за заявяване на интерес и за предоставяне на проектно предложение

Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на БФП

Формулар за кандидатстване

Пакет документи за кандидатстване

Методология за оценка  на проектно предложение

Заповед за директно предоставяне на БФП

 


ГП 2007 - СХЕМА BG EIF 2007/03 : 24.2.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin