BG EIF 2008/02


BG EIF 2008/02Въпроси и отговори

Допълнителна информация

Одобрени проекти на бенефициенти

 

 

ГП 2008 - СХЕМА BG EIF 2008/02

 

Годишна програма 2008 на Европейския интеграционен фонд

 

Схема за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ: BG EIF 2008/02„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” - фаза 2.

 

Срок за кандидатстване – 28.08.2009 г.       

 

Покана за кандидатстване        

Насоки за кандидатстване       

Пакет документи за кандидатстване       

Методология за оценка       

Договор

Пакет приложения към договора    

Други документи

Информационен ден

 


ГП 2008 - СХЕМА BG EIF 2008/02 : 24.2.2010 г.

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin