BG-EIF-2007/02


BG-EIF-2007/02Въпроси и отговори

Допълнителна информация

 

 

ГП 2007 СХЕМА BG-EIF-2007/02

Годишна програма 2007 на Европейския интеграционен фонд

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG EIF 2007/02„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности” - фаза2.

 

Срок за кандидатстване – 13.08.2009 г.       

 

Покана за кандидатстване

Насоки за кандидатстване       

Пакет документи за кандидатстване       

Методология за оценка       

Договор

Пакет приложения към договора    

Други документи

Информационен ден 

 


ГП 2007 СХЕМА BG-EIF-2007/02 : 24.2.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin