BG EIF 2008/01


BG EIF 2008/01Информационен ден 8 юни 2009

Одобрени проекти на бенефициенти

Въпроси и отговори

 

 

ГП 2008 - СХЕМА BG EIF 2008/01

 

Годишна програма 2008 на Европейския интеграционен фонд

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG EIF 2008/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”.

 

Срок за кандидатстване – 19.06.2009 г.       

 

Покана за кандидатстване

Насоки за кандидатстване

Пакет документи за кандидатстване       

Методология за оценка       

Договор

Пакет приложения към договора    

Други документи

Информационен ден

 


ГП 2008 - СХЕМА BG EIF 2008/01 : 24.2.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin