BG EIF 2007/01


BG EIF 2007/01Информационен ден 20 май 2009 г.

Дапълнителна информация

Одобрени проекти на бенефециенти

Въпроси и отговори

 

 

ГП 2007 СХЕМА BG EIF 2007/01

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG EIF 2007/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности”
 
Срок за кандидатстване – 29.05.2009 г.       
 

Покана за кандидатстване        

Насоки за кандидатстване       

Пакет документи за кандидатстване       

Методология за оценка      

Договор

Пакет приложения към договора    

Други документи

Информационен ден 

 

Годишна програма 2007 на Европейския интеграционен фонд
 

ГП 2007 СХЕМА BG EIF 2007/01  : 24.2.2010 г.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin