Европейска гаранция за младежта


Европейска гаранция за младежтаИнформация

НАЦИОНАЛНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Препоръка на съвета на Европейския съюз

Актуални аспекти на политиките на ЕС в сферата на заетостта

Призив за действия срещу младежката безработица на Европейската комисия

Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г.

National Implementation Plan for European Youth Guarantee (NIPEYG) 2014 – 2020

Доклад за изпълнението през 2016 г. на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.

 

Връзки

МТСП - Гаранция за младежта
Агенция по заетостта - Младежка гаранция
Съвет на европейския съюз - Младежка заетост
Европейска комисия - Гаранция за младежта
Европейска комисия - Европейската мрежа за работни места
Европейска комисия - Твоята първа работа с EURES
Европейска комисия - Национални планове за работа с младежта
Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - Програма "Младежта в действие 2007 - 2013"

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin