Отпускане на социални помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП


Отпускане на социални помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП 

      За задоволяване на неотложни жизненоважни потребности на лицата и семействата, може да се отпуска социална помощ веднъж в рамките на бюджетната година.Помощта се отпуска само след изчерпване на всички други нормативно определени възможности. Управителният съвет взема решение за отпускане на помощта въз основа на писмено заявление по образец, подадено в рамките на бюджетната година, за която се иска помощта, и социален доклад, изготвен от дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицата, при съобразяване с: утвърденият бюджет на Фонда и изпълнението на месечните лимити за разходване на средствата; броят на подадените заявления за социална помощ, отговарящи на административните условия.

 

      Социална помощ не се отпуска за: заплащане на допълнителни услуги извън оказаната медицинска помощ като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване, административни такси и други дейности, свързани с престоя в лечебното заведение; заплащане на разходи за лечение, стойността на което се поема в пълен или непълен размер от други институции – НЗОК, МЗ и др.;  заплащане на разходи за закупуване на лекарствени средства, медицински изделия и консумативи, стойността на които се поема в пълен или непълен размер от други институции – НЗОК, МЗ и др.; закупуване на помощни средства, приспособления, медицински изделия и консумативи, които се отпускат по реда на други нормативни актове; рехабилитация, в случай, че не са изчерпани заплащаните от НЗОК физиотерапевтични и рехабилитационни пакети в извънболничната помощ и по „Клинични пътеки“; лечение в чужбина, в т.ч. рехабилитация и пътни разходи; планови операции; зъбни протези и импланти; погасяване на комунално-битови и текущи разходи, наеми, данъци, заеми/кредити; когато не са представени всички документи, доказващи потребността от отпускане на социална помощ, както и други документи, касаещи специфичността на искането за отпускане на помощта; когато финансовите средства за социални помощи по бюджета на ФСЗ са изчерпани.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin