Експертен съвет


Експертен съветЗа подпомагане дейността на Управителния съвет, към фонда е създаден Експертен съвет, който е в състав до петима членове. Членовете на Експертния съвет се определят с решение на Управителния съвет.       

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin