Управителен съвет


Управителен съветОргани на управление на фонд "Социална закрила" са управителният съвет и изпълнителният директор.
 
 
Управителен съвет
 
Управителният съвет се състои от петима членове, в т.ч. председател. Членовете на управителния съвет на фонда, в т.ч. председателят се определят от министъра на труда и социалната политика със заповед.
 
Председател:
Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика
 
Членове:
Д-р Елена Перчинска – специалист детски болести
 
Евгени Гогушев – директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността" към МТСП
 
Живка Новкова – психолог
 
Павел Савов – председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, гр. София   
 
Изпълнителен директор - Марина Сарадинова
 
Изпълнителният директор се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin