Как се разходват средствата?


Как се разходват средствата?   Средствата по фонд „Социална закрила” се разходват, както следва:

 
  1. За социални помощи;
  2. За целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
  3. За социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/;
  4. За изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;
  5. За придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
  6. За изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
  7. За издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.
 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin