Как се набират средствата?


Как се набират средствата?     Средствата по фонд "Социална закрила" се набират от:

 

  1.  Целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България;
  2.  Дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
  3.  Такси, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от републиканския бюджет;
  4.  Приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Българския спортен тотализатор;
  5.  Възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;
  6.  Такси от издадени лицензи;
  7.  Приходи от други източници.
 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin