Контакти


Контакти


Адрес:

гр. София         

ул. „Триадица” № 2

 

Телефони:

Деловодство - 02 81 19 628;

 

Проект "Обществена трапезария", социални помощи и проекти за мероприятия - 02 81 19 673;

 

Счетоводство, такси, проекти за социални услуги и ремонтни дейности      

- 02 81 19 681;

 

 Еmail:

saf@mlsp.government.bg

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin