Ред и условия за кандидатстване


Ред и условия за кандидатстване 

За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица; общини; български физически лица, регистрирани по Търговския закон; юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

 

С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година. Срокът за кандидатстване с проекти за социални услуги и за реализиране на мероприятия е до 31 май, с проекти за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане до 30 април на бюджетната година.

 

 

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП

 

Отпускане на социални помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin