Социална политика и заетост


Социална политика и заетостОсновните договори на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта

 

 

Стратегически актове на ЕС, свързани със заетостта и социалната политика

 

Вторично законодателство на ЕС в областта на заетостта и социалната политика

 

Програми за финансиране на социалната политика

 

 

Информация от проведените заседания на Съвета на Европейския съюз

 

Обявление за поръчка в рамките на Европейската програма за заетост и социални иновации:

Подкрепа за развиване на по-добри познания относно държавите по публична администрация и създаване на институционални възможности 2016/S 013-017801 Обявление за поръчка

 

Обяснителна записка (на английски език)

 

Предложение в рамките на Програмата на ЕС за заетост и социални иновации: Целева схема за мобилност - Твоята първа работа с EURES

 

Обявление за поръчка № 2016/S 027-042943 относно:

„Събиране, валидиране и анализ на данни по индикаторната рамка за мониторинг на гаранцията за младежта (YG)“

 

 

Обявление за поръчка № 2016/S 028-044559 относно:

„Подготвително действие: „Социална солидарност за социална интеграция“

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin