Материали по проекта


Материали по проектаРъководство по разнообразие в сферата на пазара на труда;

Подкрепа на национални действия за идентификация на добри практики за борба с дискриминацията и насърчаване на равенството – прогрес (2007-2013);

Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” VS/2009/0384;

Стерeотипи и предразсъдъци в подготвителното и основно образование по признаците пол, увреждане, етническа принадлежност и религия-изследване на МБМД;

Защита при упражняване правото на труд – практика на комисията за защита от дискриминация-лекция;

Закона за защита от дискриминация и комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички;

Закона за защита от дискриминация и Комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички закона за защита от дискриминация и комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички закона за защита от дискриминация и комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички;

Аnalysis of results from a national representative survey on equality and discrimination;

Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията;

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin