Структурирани електронни документи (СЕДи)


Структурирани електронни документи (СЕДи)„Структурираните електронни документи” (СЕД)  заместват използването на Е-Формулярите. Те се издават на основание Регламент № 883/04 г. и Регламента по неговото приложение № 987/09 г. като служат за удостоверение на факти необходими за ползване на правата по тези регламенти. Разменят сесамо между институциите на държавите-членки, не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица, нито от други държавни институции, които не са включени в прилагането на регламентите. Легална дефиниция на СЕД се съдържа в чл. 1, буква „г” от Р 987/09 г. „документ структуриран във формат предназначен за електронен обмен на информация между държавите членки”.

В преходния период между 1 май 2010 г. и въвеждането на системата за електронен обмен на документи EESSI могат да се използват хартиени версии на СЕД.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin