Списък на линковете – европейски и български, с препратки към Регламентите на ЕС


Списък на линковете – европейски и български, с препратки към Регламентите на ЕСhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=26 - Европейска комисия, Координация на системите за социална сигурност

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=509 - Европейска комисия, Здравни грижи в ЕС

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=bg - Системите за социална защита в ЕС, MISSOC

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=bg - Ръководства на Системата на ЕС за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) - Вашите права по държави

 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp - Сравнителни таблици за социална закрила

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1098&langId=en - Мрежа от правни експерти (FreSsco)

 

http://www.tress-network.org/ - Мрежи от експерти 2004-2013 (trESS)

 

http://www.nap.bg/ - НАП (определя приложимото законодателство в областта на социалната сигурност)

 

http://www.nssi.bg/ - Национален осигурителен институт

 

http://www.nhif.bg/web/guest/home - НЗОК, здравни права в ЕС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin