Област „Условия на труд”


Област „Условия на труд”
Оценката на риска е изключително сложен и скъп процес и изисква задължително участието на външни специалисти.

Това може да е вярно само за големи предприятия със сложна организационна структура и производство, свързано с много и различни източници на професионални рискове. За малките и микро предприятия в нерискови отрасли има разработени онлайн инструменти за оценка на риска, които могат да бъдат приложени като значително улесняват процеса на оценката.


Работя с компютър – това означава, че работодателят ми трябва да ми предостави очила.

В действителност не всеки, който работи с компютър трябва да получи очила. Не съществуват научни доказателства, че работата с видеодисплеи доказано уврежда зрението. Рисковете при работа с видеодисплеи (когато с тях се работи през повече от половината от работно време) са свързани повече с принудителната работна поза и зрителното напрежение, които могат да доведат до болки в гърба и парене и умора на очите, свързани с недостатъчно овлажняване. Работодателят е задължен да организира работното място и работата така, че да се избегнат тези рискове и да осигури преглед от специалист по очни болести. Когато при този преглед се установи, че работещият има нужда от корекция на зрението, за да може да работи с дисплей, работодателят следва да му осигури очила с оглед работата му.


  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin