Административни услуги


Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения1. 1. Наименование – Приемане на писмени заявления за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

2. 2. Правно основание- чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

3. 3. Заявител – синдикати и браншови организации на работодателите

4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

? Писмено заявление за регистрация на браншови КТД (анекс към браншови КТД), подписано от страна по браншовия КТД (анекс към браншови КТД)

? Оригинален екземпляр от подписания браншови КТД (анекс към браншови КТД)

Сканирано изображение на браншовия КТД (анекс към браншови КТД), записано на електронен носител

4.2. Подаване на документите:

Искането, оригиналният екземпляр и електронният носител се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Срок на изпълнение1 месец съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ.

5. Срок на валидност на вписването – съгласно срока на действие на браншовия КТД (анекс към браншови КТД)

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи - няма

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin