Административни услуги


Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взр1. НаименованиеЗаверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зарядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции „Инспекция по труда”).

2. Видуслуга

3. Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 15 от Приложение №1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

4. Заявител – юридически лица и правоспособни физически лица)

5. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

5.1. Необходими документи:

? свидетелство за правоспособност (при презаверка на свидетелство за правоспособност)

? протокол от проведения изпит

5.2. Подаване на документите:

Свидетелството и протоколът се представят от квалификационната комисия в Дирекция Инспекция по труда” за съответната област на Република България

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" -  Благоевград

Благоевград

2

Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" – Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" – Видин

Видин

6

Дирекция "Инспекция по труда" – Враца

Враца

7

Дирекция "Инспекция по труда" – Габрово

Габрово

8

Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич

Добрич

9

Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали

Кърджали

10

Дирекция "Инспекция по труда" – Кюстендил

Кюстендил

11

Дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч

Ловеч

12

Дирекция "Инспекция по труда" – Монтана

Монтана

13

Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик

Пазарджик

14

Дирекция "Инспекция по труда" – Перник

Перник

15

Дирекция "Инспекция по труда" – Плевен

Плевен

16

Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив

Пловдив

17

Дирекция "Инспекция по труда" – Разград

Разград

18

Дирекция "Инспекция по труда" – Русе

Русе

19

Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра

Силистра

20

Дирекция "Инспекция по труда" – Сливен

Сливен

21

Дирекция "Инспекция по труда" – Смолян

Смолян

22

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна"

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

23

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област и райони на Столична община:

1.Район "Кремиковци"

2.Район "Нови Искър"

3.Район "Банкя"

4.Район "Витоша"

5.Район "Панчерево"

6.Район "Люлин"

7.Район "Овча купел"

24

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

25

Дирекция "Инспекция по труда" – Търговище

Търговище

26

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

27

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

28

Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол

Ямбол

 

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Д ИТ София  и Д ИТ Софийска област на принципа на районното деление на Столична община.

 

5.3. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

6. Срок на валидност заверката (презаверката) – до 3 години

7. Цена/такса за издаване – няма

8. Образци на документи – няма

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin