Административни услуги


Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители1. НаименованиеИздаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

2. Правно основание - чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда, чл. 6 Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила.

3. Заявител – работодател

4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

? Писмено искане от предприятието (по образец или свободен текст);

? Старо и ново щатни разписания, при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1 т. 2 от Кодекс на труда;

? Списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за календарната година. Изискването е за фирми със средно списъчен състав над 50 човека;

? Становище на ТЕЛК при прекратяване на трудово правоотношение на трудоустроен работник или служител, както и на работник или служител, който страда от заболяване по НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда;

? При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (дисциплинарно уволнение) е необходимо да се приложат писмени доказателства за извършеното дисциплинарно нарушение;

? При прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск поради (временна неработоспособност) се представят копия от Болничните листа.

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

 

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" -  Благоевград

Благоевград

2

Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" – Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" – Видин

Видин

6

Дирекция "Инспекция по труда" – Враца

Враца

7

Дирекция "Инспекция по труда" – Габрово

Габрово

8

Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич

Добрич

9

Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали

Кърджали

10

Дирекция "Инспекция по труда" – Кюстендил

Кюстендил

11

Дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч

Ловеч

12

Дирекция "Инспекция по труда" – Монтана

Монтана

13

Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик

Пазарджик

14

Дирекция "Инспекция по труда" – Перник

Перник

15

Дирекция "Инспекция по труда" – Плевен

Плевен

16

Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив

Пловдив

17

Дирекция "Инспекция по труда" – Разград

Разград

18

Дирекция "Инспекция по труда" – Русе

Русе

19

Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра

Силистра

20

Дирекция "Инспекция по труда" – Сливен

Сливен

21

Дирекция "Инспекция по труда" – Смолян

Смолян

22

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна"

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

23

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област и райони на Столична община:

1.Район "Кремиковци"

2.Район "Нови Искър"

3.Район "Банкя"

4.Район "Витоша"

5.Район "Панчарево"

6.Район "Люлин"

7.Район "Овча купел"

24

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

25

Дирекция "Инспекция по труда" – Търговище

Търговище

26

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

27

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

28

Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол

Ямбол

 

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда” София и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” София на принципа на районното деление на Столична община.

 

4.3. Срок на изпълнение – 7 дни

5. Срок на валидност на разрешението – до прекратяване на договора

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

7.1. Искане за издаване на разрешение за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin