Административни услуги


Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работиНаименование - Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции „Инспекция по труда)

Правно основание - Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 13, ал. 1 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Заявител - юридически лица и физически лица

Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

 1. Необходими документи:

Искане за издаване на разрешение за извършване на технологични взривни работи (бланка) Технологичен проект, изработен от съответното юридическо или физическо лице

Копие от свидетелството за правоспособност на ръководителя на взривни работи;

Копие от трудовия договор на ръководителя на взривни работи със заявителя както и копия от свидетелствата за правоспособност на взривниците, имащи достъп до взривни материали. Декларация, че свидетелството за правоспособност не е иззето от ИА ГИТ и МВР съгласно изискванията на чл.388 от ПБТВР - (бланка).

Всички ксерокопия на документите да са заверени с печат и подпис "вярно с оригинала";

Забележка: При смяна на ръководителя на взривни работи издадените разрешения за извършване на взривни работи са недействителни. За издаване на нови разрешения в Д ИТ се представят искане и копия от трудовия договор на РВР със заявителя, както и свидетелството за правоспособност.

В случай на временно отсъствие на РВР, отпуск, командировка, болест, работодателя определя друг правоспособен ръководител на взривни работи, като сключва с него срочен трудов договор. Копия от договора и от свидетелството за правоспособност на временно изпълняващия ръководител на взривни работи се представят в Д ИТ. Временно заместване на РВР от друг ръководител на взривни работи може да бъде за срок не по-дълъг от един месец.

 1. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда" Д ИТ за съответната област на Република България, на територията на която ще се извършват технологичните взривни работи.

 

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" - Благоевград

Благоевград, Кюстендил

2

Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" - Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" - Враца

Враца

6

Дирекция "Инспекция по труда" - Габрово

Габрово

7

Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич

Добрич, Силистра

8

Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали

Кърджали

9

Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч

Ловеч

10

Дирекция "Инспекция по труда" - Монтана

Монтана, Видин

11

Дирекция "Инспекция по труда" - Пазарджик

Пазарджик

12

Дирекция "Инспекция по труда" - Плевен

Плевен

13

Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив

Пловдив, Смолян

14

Дирекция "Инспекция по труда" - Русе

Русе

15

Дирекция "Инспекция по труда" - Сливен

Сливен, Ямбол

16

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

 1. Район "Връбница"

 2. Район "Възраждане"

 3. Район "Илинден"

 4. Район "Изгрев"

 5. Район "Искър"

 6. Район "Красно село"

 7. Район "Красна поляна"

 8. Район "Лозенец"

 9. Район "Младост"

 10. Район "Надежда"

 11. Район "Оборище"

 12. Район "Подуяне"

 13. Район "Сердика"

 14. Район "Слатина"

 15. Район "Средец"

 16. Район "Студентски"

 17. Район "Триадица"

17

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област, Перник и райони на Столична община*:

 1. Район "Кремиковци"

 2. Район "Нови Искър"

 3. Район "Банкя"

 4. Район "Витоша"

 5. Район "Панчарево"

 6. Район "Люлин"

 7. Район "Овча купел"

18

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

19

Дирекция "Инспекция по труда" - Търговище

Търговище

20

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

21

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

  

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда" София и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" София на принципа на районното деление на Столична община.

 1. Срок на изпълнение - 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

 1. Срок на валидност на разрешението - до края на календарната година, за която е издадено разрешението

 2. Цена/такса за издаване - няма

 3. Образци на документи:

  1. Искане за издаване на разрешение за извършване на технологични взривни работи

  2. Декларация по чл. 39, ал. 1 от АПК

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin