Административни услуги


Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (издава се от Дирекции Инспекция по труда)Адрес: София 1051, ул. Триадица №2
  Пресцентър
Телефон: +359 2 8119 432
Факс: +359 2 986 13 18
Е-mail: press@mlsp.government.bg
Телефон: +359 2 8119 443
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
E-mail по политики: mlsp@mlsp.government.bg
E-mail за заявления за
административни услуги,
вкл. подписани с КЕП:


e-uslugi@mlsp.government.bg

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin