Административни услуги


Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен 1. Наименование - Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти пьрва и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници- ръководители

 2. Правно основание - Кодекс на труда - чл.276, ал.1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 15 във връзка с чл.13, ал.1 от Приложение №1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

 3. Заявител - физически лица, преминали обучение и положили успешно изпит пред квалификационна комисия за придобиване на правоспособност за работа с взривни материали (за регистриране на новоиздадени свидетелства за правоспособност) и правоспособни физически лица. преминали опреснителен курс и положили успешно изпит пред квалификационна комисия (при презаверка на свидетелство за правоспособност)

4 Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

 1. Необходими документи:

 • свидетелство за правоспособност (при презаверка на свидетелство за правоспособност)

 • протокол от проведения изпит

 1. Подаване на документите

Свидетелството и протоколът се представят в Дирекция „Инспекция по труда" за съответната област на Република България

 

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" - Благоевград

Благоевград. Кюстендил

2

Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас"

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" - Варна"

Варна

4

Дирекция “Инспекция по труда" - Велико Търново"

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" - Враца“

Враца

6

Дирекция "Инспекция по труда" - Габрово"

Габрово

7

Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич"

Добрич, Силистра

8

Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали"

Кърджали

9

Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч"

Ловеч

10

Дирекция “Инспекция по труда" - Монтана"

Монтана. Видин

11

Дирекция "Инспекция по труда" - Пазарджик"

Пазарджик

12

Дирекция "Инспекция по труда" - Плевен"

Плевен

13

Дирекция “Инспекция по труда" - Пловдив"

Пловдив. Смолян

14

Дирекция "Инспекция по труда" - Русе"

Русе

15

Дирекция "Инспекция по труда" - Сливен"

Сливен, Ямбол

16

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

 1. Район “Връбница"

 2. Район “Възраждане“

 3. Район "Илинден"

4 Район "Изгрев"

 1. Район “Искър“

 2. Район “Красно село“

 3. Район “Красна поляна"

 4. Район "Лозенец"

 5. Район "Младост"

 1. Район "Надежда"

 2. Район "Оборище"

 1. Район "Подуяне"

 2. Район "Сердика"

 1. Район "Слатина"

 2. Район "Средец*

 3. Район "Студентски“

17. Район "Триадица"

17

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област, Перник и райони на Столична община*:

1 Район "Кремиковци"

 1. Район “Нови Искър"

 2. Район "Банкя"

 3. Район "Витоша"

 4. Район "Панчарево"

 5. Район "Люлин“

 6. Район "Овча купел"

18

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора"

Стара Загора

19

Дирекция "Инспекция по труда" - Търговище"

Търговище

20

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

21

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен"

Шумен

 4.3. Срок на изпълнение - 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

 1. Срок на валидност заверката (презаверката):

 • За новоиздадени свидетелства - 2 години

 • Презаверени свидетелства - 2 години

 • Правоспособни лица над 60 годишна възраст - 1 година

 1. Цена/такса за издаване - няма

 2. Образци на документи - няма

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin