Административни услуги


Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали от внос1. Наименование – Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

2. 2. Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 14 от Приложение №2 към чл.8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

3. 3. Заявител – юридически лица и физически лица

4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

? Искане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос (бланка)

Протокол от извършените изпитвания на упълномощена лаборатория (оргинал или нотариално заверен).

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Срок на изпълнение7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. 5. Срок на валидност на разрешението – няма

6. 6. Цена/такса за издаване – няма

7. 7. Образци на документи:

7.1. Искане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin