Административни услуги


Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материалиИздаване на разрешение за допускане

Искане  по чл.9 от Приложение 2 към чл.8 от ПБ

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin