Административни услуги


ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ НА ГРАЖДАНИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ ОснованиеМИНСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Text Box: Описание на услугата - АЗ

Text Box: 19. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ НА ГРАЖДАНИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ

Основание

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел, утвърдена с PMC N- 852 от 24.11.2011 г., влязла в сила от 20.12.2011 г.

На интернет страницата на Агенцията по заетостта, в секция .Международна дейност" - Нормативна уредба е публикувана Спогодбата и процедурата по т.19 или - запознаването с процедурата ТУК

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin