Административни услуги


ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПРИ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ11. ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПРИ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)
Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта (Наредбата)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за изплащане на стипендии на безработни лица при участие в обучение за придобиване на професионална квалификация.
Забележка: Стипендията е парична помощ, която се отпуска на безработните лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано и финансирано от Агенцията по заетостта

 

ОБРАЗЕЦ / ФОРМУЛЯР

ИМЕ НА ФАЙЛ

Присъствена форма при провеждане на учебния процес – седмична

AZ11-1.DOC

Присъствена форма при провеждане на учебния процес – месечна

AZ11-2.DOC

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin