Лице в лице (приемна)


Лице в лице (приемна)        УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Консултации "лице в лице" се извършват от служители на Звеното за административно обслужване в приемната - Центъра за информация и услуги, гише №3 на МТСП, намираща се на ул. „Триадица” №2, която работи всеки ден от 8.00 до 17.30 часа и продължава работата си до два астрономически часа след обявеното работно време, ако има чакащи за обслужване граждани. Тяхната задача е да Ви консултират за основните функции на Министерството на труда и социалната политика, на агенциите и фондовете към министъра на труда и социалната политика, или – за функциите на друга администрация, имаща отношение към социалната политика; начините за подаване на заявления, както и да Ви насочат към институциите, компетентни за разрешаването на поставените въпроси.

              

Всяка сряда, в приемната на гише №3 в Центъра за информация и услуги, от 14.00 до 16.00 часа служителите от дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” осъществяват специализирани консултации за граждани, без предварително записване.

            

Във връзка с финансови дейности приемът за физически и юридически лица се осъществява срещу пропуск, получен на централния вход на сградата на ул."Триадица"-2.

 

Важно е да знаете:

*За услуги, извършвани от служителите, обработващи счетоводна информация, приемното време е всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа.

*За граждани касата на Министерството работи от 9.30 до 11.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа в работните дни от седмицата

Дейността на служителите в Министерството се основава на принципите за: законност, откритост, достъпност, отговорност и координация.

***

При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги "лице в лице", в приемната намерете и попълнете или оттук - изтеглете, попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

  или

* Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin