Електронна поща


Електронна пощаУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Можете да подадете Вашето заявление/искане за предоставяне на административни услуги, Вашите жалби, сигнали, предложения и др. на електронен адрес, в това число и за заявяване на услуги, подписани с квалифициран електронен подпис - КЕП: e-uslugi@mlsp.government.bg

 

Писмата, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, се насочват към съответната администрация в срок от 7 дни и ние се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

 

При изготвянето на отговори по постъпили заявления чрез различните канали за достъп до административно обслужване прилагаме вътрешните стандарти за качествено административно обслужване, които сме обявили в Хартата на клиента.

 

При Ваше желание - попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

            или

* Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin