Поща


ПощаАдрес за кореспонденция с Министерството на труда и социалната политика:
   
София - 1051

ул. Триадица №2

Факс: 02 988 44 05


Важно за кореспонденцията с гражданите и юридическите лица!

Администрацията на МТСП може да Ви върне отговор по посочения от Вас начин и на посочения от Вас адрес, ако административната услуга позволява това:

 

* Чрез лицензиран пощенски оператор, ако сте декларирали във Вашето заявление, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването на пратката:

-като вътрешна препоръчана пощенска пратка

-като вътрешна куриерска пратка

-като международна препоръчана пощенска пратка

 

* Чрез Ваше явяване в приемната на Министерството - Центъра за информация и услуги

 

* Чрез писмо по електронен път на посочена от Вас електронна пощa

 

* Чрез обикновена поща - със или без обратна разписка, доставена от лицензиран пощенски оператор

 

За справки относно подадени заявления от граждани и юридически лица  - тел. 02 8119 412, 02 8119 413 в Звеното за административно обслужване

 

При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги - попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

  или

* Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

 


  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin