Законодателство


ЗаконодателствоКодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба за осигурителните каси

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Постановление на МС № 136 от 08 юни 2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление на МС № 229 от 27 август 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление на МС № 310 от 11 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление на МС № 362 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление на МС № 54 от 17 март 2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

 

Постановление на МС № 43 от 2 март 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

 

Постановление на МС № 47 от 8 март 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

 

Постановление № 116 на МС от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin