Програми и проекти за заетост


Програми и проекти за заетост 

 
·   ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
 
Квота за заетост в централните ведомства през 2020 г.
 
Квота за заетост в централните ведомства през 2020 г. - подробна информация
 
Критерии за подбор на кандидати
 
Процедура за кандидатстване за работните места в централните ведомства
 
Заповед №РД01-616 от 30.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика
 
Заповед №РД01-618 от 30.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика (допълнение)
 
 
·   Национална програма „Активиране на неактивни лица“

 

·   Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

 

·   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

·   Национална програма „Помощ за пенсиониране“

   

·   Национална програма „Мелпомена“

 

·   Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

 

·   Програма за заетост и обучение на бежанци

 

-   РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ - 2019

 

Проект „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта"

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin