Програми и проекти за заетост


Програми и проекти за заетост 

 
·   ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
 
Заповед за процедура 2019
Заповед за допълнение 2019
Критерии
Процедура - централни ведомства
Процедура - областни и общински администрации
Квота 1
Квота 2
Квота 3
Подробна информация - Квота 1
Подробна информация - Квота 2
Подробна информация - Квота 3
 
 
 
·   Национална програма „Активиране на неактивни лица“

 

·   Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

 

·   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

·   Национална програма „Помощ за пенсиониране“

   

·   Национална програма „Мелпомена“

 

·   Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

 

·   Програма за заетост и обучение на бежанци

 

-   РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ - 2019

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin