АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

               Ние, служителите от администрацията на МТСП, работим за своите клиенти. Затова поддържаме постоянен диалог,  като според Вашия избор Ви предоставяме актуална и точна информация, на достъпен при общуването език.

               Изпълнявайки политиката и целите по качеството, отнасяща се до административното обслужване в Министерството, и поетите ангажименти с Хартата на клиента, от нас очаквайте:

-да получите отговор на Ваши въпроси, свързани с дейността на Министерството;

-да Ви консултираме относно прилагането на нормативните актове и измененията в тях, за които компетентната администрация е МТСП; 

-да Ви информираме за различните проекти и програми, реализирани от МТСП;

-да Ви запознаем с каналите за достъп до административни услуги в Министерството;

-да Ви помогнем да отправите своите запитвания, предложения и сигнали, чието решаване не се отнася до нашите правомощия, като Ви информираме как да го направите и коя е администрацията, компетентна да реши въпроса;  

-да Ви насочим към най-близкото териториално поделение на агенциите и фондовете към министъра, които изпълняват политиките по труда и социалната политика, за да разгледат Вашия въпрос или искане.

Във връзка с реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация и нашите вътрешни правила,  ние можем да Ви уведомим как да подадете свое заявление.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin